Lønn i sommerjobben

Les mer

Det finnes ingen lovfestet minimumslønn i Norge. Derimot reguleres veldig mange arbeidsforhold gjennom tariffavtalene.

Sommerjobb
Datalagring Les mer

Storsatsing på nettutdanning

Mandag 16.juni la det regjeringsoppnevnte MOOC-utvalget fram sin sluttrapport som foreslår kraftig investering i styrking av digitale læringsformer.

Vikarbyrådirektivet Les mer

Unge bør ansettes fast

YS Ung er fornøyd med at Regjeringen innser viktigheten av at flere unge mennesker får muligheten til å prøve seg i arbeidslivet, men er veldig skepti...

Økt ledighet blant ungdom Les mer

Løft lærlingene ordentlig

Frafall fra utdanning er faretruende for bransjene. Unge trenger kompetanse og arbeidsplasser, arbeidslivet kompetente arbeidstakere, skriver YS Ung.

YS mener

YS ung menerYS Ung er bekymret for at Arbeidsmiljøloven og dermed arbeidstageres rettigheter i Norge vil svekkes ved en innføring av direktivet.
Les mer


Navn


E-post
Beskjed