Hva bør du tjene i sommer?

Les mer

Har du fått deg sommerjobb, må du passe på at du får arbeidskontrakt. Vi gir deg oversikt over minstelønn i tariffavtaler, og en nyttig sjekkliste.

Sommerjobb
Genevieve Prebensen Les mer

Advarer mot studieavgift

YS Ung advarer mot innføring av skolepenger for internasjonale studenter.

Genevieve Prebensen Les mer

Bekymret over innføring av s...

YS Ung advarer mot innføring av skolepenger for internasjonale studenter og maner regjeringen til å se mot de dramatiske endringene dette har fått for...

Penger Les mer

Statsbudsjett 2015

Her kan du lese hva YS Ung mener om neste års statsbudsjett.

YS mener

YS ung menerYS Ung er bekymret for at Arbeidsmiljøloven og dermed arbeidstageres rettigheter i Norge vil svekkes ved en innføring av direktivet.
Les mer


Navn


E-post
Beskjed